@- KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TÊ - Sổ sách hóa đơn. Lập BCTC.

 

* Đặc biệt: Bạn được Học Kế Toán Thực hành Thực tế - Tổng hợp cả trên Máy và Sổ sách hóa đơn Sống thực tế mà các Doanh nghiệp Mua Bán, Dịch vụ, Sản xuất... tại tpHCM.

     + Biết cách Kiểm tra hóa đơn chứng từ - Đối chiếu lệch Số liệu - Hoàn thiện Sổ sách kế toán - Giải trình được lộ trình Sổ liệu & các Báo cáo Tài Chính & Gởi qua mạng.. Tự tin thạo việc khi được Sếp, Kế toán Trưởng giao việc. 

     +  Bằng Thực hành do Đại học Kinh tế tpHCM Uy tín cấp - Click Xem ! (Bạn Cần gấp sẽ đc xác nhận sau thi !) 

 

  - Ưu đãi : Học chậm học lại miễm phí ! - Hỗ trợ bạn đi làm ! - Học Bù khi bận Ctác ! - Miễm phí thi lại 

   - Đảm bảo :  Bạn sẽ đủ kiến thức thực tế & Tự tin đi làm hoặc nhận hồ sơ Thuế các công ty về làm.

  - Đặc biệt :  Có lớp kế toán cấp tốc đi làm / Cần tự Kiểm soát Cy (Cô Thúy: 0908.125.042)

 

(*) Chú ý Xem : Nội dung học thực hành ở cuối trang !

 


 

* Bạn có thể chọn các Lớp PHÙ HỢP nhu cầu công việc dưới đây : 

( Tư vấn chọn lớp : Cô Thúy  0908.125.042 - 028 383 15278  )

( Chú ý: Bạn có thể Chuyển khoản / Đ.Ký Online ! )

 

*. Chọn lớp Kế toán thực hành trên Sổ sách Chứng từ Sống Cty :

 ( Làm trên Số sách hóa đơn thực tế và Giải trình được báo cáo tài chính cho Giám Đốc và Nhà nước)

 

- Học phí:  2,1tr giảm 1,9tr (Ưu đãi trước ngày KG)
 

     >  Khóa thực hành này/2 tháng.

     >  Phí thi + Chứng chỉ = 100k (Nơi khác 200k).

     > Tài liệu hỗ trợ = Chỉ 50k /cả 2 cuốn 350trang (Nơi khác 200k)

 

- KG Cơ sở 1:  22/10 (246)  và  20/11 (357)

- KG Cơ sở 2:  17/10 (246)  và  25/10 (357)   

 


 

*. Chọn lớp Kế toán Sổ sách tổng hợp trên "Máy" - Phần mềm 2018 :

( Làm trên Máy và Giải trình được Sổ liệu báo cáo tài chính )

 

- Học phí:  1,2tr giảm 1tr (Ưu đãi trước ngày KG)

       >  Khóa thực hành này /1 tháng.

     > Phí thi + Chứng chỉ  = 100k (Nơi khác 200k).

      > Tài liệu hỗ trợ = Chỉ 30k/cuốn 120trang - Nơi khác 150k)

 

- KG Cơ sở 1 :  { 22/10 - T246

- KG Cơ sở 2 :  { 25/10 - T357 }
 

 


 

 *. Chọn học Kế toán Biết làm cả 2 Sổ sách Chứng từ  và Máy Phần mềm :

( Biết Làm cả Sổ và Máy & Giải trình được Sổ liệu báo cáo tài chính cho Sếp và Cquan Thuế - Tương đương Kế toán Tổng hợp)

 

- Học phí:  3,3tr giảm 2,8tr (Ưu đãi trước ngày KG)

      > Khóa thực hành này /3 tháng.

       > Phí thi + 1 Chứng chỉ = 100k (Nơi khác 200k )

       > Tài liệu hỗ trợ = Chỉ 80k/ Cả 3 cuốn 360 trang (Nơi khác 200k)

 

- KG Cơ sở 1:  22/10 (246)    20/11 (357)

- KG Cơ sở 2:  17/10 (246)    25/10 (357)  

 


 

*. Nếu chọn lớp Kế toán Tổng hợp (Từ A đến Z) vào Cty làm được Tất cả :

 ( Tương đương Phó phòng Kế toán - Biết làm Kế toán tổng hợp cả 2 Sổ và MáyBiết cả Khai Quyết toán Thuế cho Cty.)

 
- Học phí:  4,2tr giảm 3,5tr (Ưu đãi trước ngày KG)

     >  Khóa thực hành đầy đủ này /4 tháng.

     > Tài liệu hỗ trợ = Chỉ 110k /Cả 5 cuốn 560trang (Nơi khác 300k )

   Đặc biệt: Khóa/6 tháng (Được Học làm cả kế toán Trưởng - 4,6 triệu )

     >  Nhận được 4 bằng của ĐH Kinh tế tphcm chứng minh riêng từng kỹ năng Thực hành Kế toán và Thuế cả Sổ và Máy và Kế toán Trưởng.

 

- KG Cơ sở 1:  22/10 (246)    20/11 (357)

- KG Cơ sở 2:  17/10 (246)    25/10 (357)

 

 


 * CÁC LỚP KẾ TOÁN THUẾ KHÁC - CLICK XEM !

> Tư vấn chọn lớp : Cô Thúy 0908.125.042 - 028 383 15278.

> Chú ý: Bạn có thể Chuyển khoản / ĐKý Online !

(*) Địa điểm học: Gò vấp, Quận 12, Tân Bình, Tân Phú,...


 

 

 

- Đảm bảo : Bạn đủ kiến thức thực tế & Tự tin để nhận công việc Kế toán.

 

  * Chú ý - Xem tài liệu :

  >  Xem phần A  => Nếu chọn học thực hành trên Sổ sách hóa đơn.

  >  Xem phần B  => Nếu chọn học KT thực hành trên Máy

  >  Xem phần A + B ( Chọn học KT thực hành Cả Sổ + Máy )

  >  Xem phần + B + C => Học Tổng hợp tất cả KT từ A đến Z


  Phần A.  Kế toán Tổng hợp Thực hành trên Sổ sách Chứng từ  Sống :

 

I.  Phần Học vận dụng kiến thức & Bài tập Thực tế :  

 
 - Nắm nguyên tắc làm Kế toán quan trọng & mở rộng (Theo thông tư mới BTC).

 - Nắm rõ & xử lý đúng Nghiệp vụ phát sinh chứng từ tại các phần hành Kế toán như: Kế toán Mua bán Hàng hóa, Xuất nhập,Tồn kho, Tài sản cố định, Thu chi, Công nợ, Ngân hàng, Tiền lương, Chi phí, Thuế, Giá thành sản phẩm, Xác định kết quả Kinh Doanh .v.v
 
  - Cách Tổ chức và Quản lý hệ thống Sổ sách và Cách giải trình các Báo cáo tài chính theo Ttư 200/BTC.

 

II.  Phần Thực hành  (Thực hành cả trên Sổ sách và Máy )

  

  - Cách Kiểm soát Hoá đơn, chứng từ hợp lý, hợp lệ đúng quy định Nhà nước. 

  - Dựa vào chứng từ số liệu ở trên ta Thực hiện Ghi vào các loại Sổ Kế toán hàng ngày(Ghi trên Sổ & Máy) như: Sổ Chi tiết, Tổng hợp, Sổ Nhật ký Chung, Sổ Cái ...).

  - Bước quan trọng là thực hiện Rà soát - Đối chiếu - Chỉnh sửa sai lệch số liệu từ các loại Sổ từ chi tiết đến tổng hợp. v.v. đã Ghi ở trên.

  - Thực hành Chuẩn bị số liệu - Kết Sổ trước khi Lập & In các báo cáo tài chính... theo định kỳ quy định (theo ThôngTư 200).

  - Cách Giải trình Số liệu các báo cáo tài chính với Giám đốc và Cơ quan Thuế như thế nào...


 

  Phần B.  Kế toán thực hành Tổng hợp trên Máy tính Phần mềm :

 

   1. Hướng dẫn Cài đặt & Sử dụng hệ thống phần mền Misa,  "Sao cho An toàn - Hiệu quả - Bảo mật - Tránh bị mất dữ liệu của công ty bạn.

   2. Cách khai báo thông tin số liệu ban đầu Cty. Cập nhật Nhanh(từ Excel...) các Danh mục, Số dư đầu kỳ vào phân hệ Kế toán, kiểm tra báo cáo ban đầu…

   3. Kiểm tra cập nhật dữ liệu của chứng từ phát sinh hàng ngày hợp lý hợp lệ ->  Định khoản vào các Phân hệ Kế toán - Cập nhật vào các Sổ Nhật ký Chung ... Hướng dẫn bạn Cách mà MÁY sẽ tự động Kết chuyển số liệu các sổ chi tiết, tổng hợp, sổ cái, v.v. (Tùy theo yêu cầu quản lý của của từng mô hình DN )

   4. Ra các tập lệnh thực hiện các bút toán kết chuyển cuối tháng (Kết chuyển thuế, doanh thu, chi phí ra lỗ/lãi tháng đó ...)

   5. Cuối kỳ Kiểm tra - Đối chiếu số liệu sổ sách - Kết sổ Kế toán trước khi Lập và In ra các báo cáo tài chính - Lưu trữ theo quy định nhà nước.

   6. Cách Giải trình Số liệu các báo cáo tài chính với Giám đốc và Cơ quan Thuế như thế nào.

 

 

  Phần C.  Khai và Quyết toán THUẾ trên Máy - HTKK :

 

*.  Doanh nghiệp cần biết khai các loại Thuế sau :

- Thuế giá trị gia tăng - Thuế Thu nhập doanh nghiệp - Thuế Thu nhập cá nhân

- Thuế Xuất nhập Khẩu - Thuế Tiêu thụ đặc biệt - Thuế Môn bài .v.v..

 

*.  Hướng dẫn Bạn Khai Thuế từ đầu thành lập Cty cho đến khi hoàn tất Quyết toán Thuế Gởi qua Mạng với phần mềm HTKK !

 

 I.  Bước 1 - Đầu tiên Doanh Nghiệp cần làm gì :

- Hướng dẫn Bạn(Doanh nghiệp) cần khai thuế qua mạng bắt đầu từ đâu ?

    + Như Đăng ký Chọn cách tính thuế với Cục Thuế sao cho có lợi cho DN của bạn.     

     + Đăng ký sử dụng Bộ Hóa đơn thuế Mua bán  - Thủ tục đăng ký Chữ ký số USB(Token) để nộp bc thuế hợp pháp - Cách làm việc với Cơ Quan Thuế tpHCM...

    + Tải, sử dụng các phần mềm Khai thuế HTKK - khai thuế, CuteDBF - in ảo, ItaxViewer - Java Plug-in - Đọc gởi file mã hóa, , .v.v..

 

 II.  Bước 2 - Cách Thực hành Khai & Nộp Thuế qua Mạng :

 - Với Thuế Giá trị gia tăng (GTGT) :
( Là thuế được cộng thêm vào món hàng - dich vụ khi bạn mua bán... hàng ngày)

     a. Cách chọn hình thức khai thuế GTGT nào có lợi Cty của bạn.  

     b. Cách kiểm soát hoá đơn, chứng từ theo đúng pháp luật Nhà nước.

     c. Thực hành Lập tờ khai Thuế trên Máy phần mềm HTKK

          ( Giải thích cách Lập - Tính toán chi tiết trong tờ khai Thuế... )

     d. Gởi nộp tờ khai thuế GTGT qua mạng (Sử dụng Máytính internet và USB-Token).

 

- Với Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) :
 
( Là Thuế - Quyết toán thuế phải nộp Khi Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh... )

     a. Biết cách lập ra Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của DN.

    b. Căn cứ vào Bảng bc KQHĐKD ở trên + Loại trừ các khoản doanh thu & chi phí ko hợp lệ..v.v  =>  Sẽ xác định được số thuế DN phải nộp (Quyết toán thuế )

    c. Gởi nộp tờ khai thuế TNDN qua mạng (Sử dụng Máytính internet và USB-Token).

 

- Với Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) :
 
( Là số thuế phải nộp đc tính trên tiền lương của người lao động )

    a. Cách tính thuế TNCN của người lao động /Ko có tên trong bảng lương DN.
    b. Hướng dẫn lập tờ khai thuế TNCN hàng Quý.
    c. Hướng dẫn lập tờ khai Quyết toán thuế TNCN năm.
    d. Gởi nộp tờ khai thuế TNDN qua mạng (Sử dụng Máytính internet và USB-Token).

 

  - Với Các loại Thuế đơn giản khác : Thuế Môn bài, Thuế Tiêu thụ đặc biệt, Thuế XNKhẩu ...

     a. Phải xác định đc số thuế phải nộp (Tùy đối tượng chịu thuế) + Quy định hiện tại + Loại Thuế suất đó.

     b. Cách lập Tờ khai quyết toán Thuê tren HTKK - Cách khấu trừ - Hoàn Thuế .v.v.

 

 


 

Trung Tâm KẾ TOÁN HỢP NHẤT 2007 

Chuyên Tư vấn & Đào tạo giảng dạy Uy tín - Chất Lượng tại tpHCM !

 


( * Chú ý: Bạn hãy tự kiểm chọn Học Cơ sở Uy tín nhiều kinh nghiệm tổ chức giảng dạy - Bằng chứng các Khóa đã tốt nghiệp Click xem  ! )

 

  * Cơ sở 1 : Mặt tiền 952 Quang Trung, P8, Quận Gò Vấp - ( Đối diện xéo Cỗng Hãng xe ISUZU - Gần Cty may Phương Đông )

 

   * Cơ sở 2 : Mặt tiền 117 Vườn Lài, P.Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú  - ( Gần Ngã 3 Vườn Lài & Nguyễn Văn Tố  )


 

  >> Học chậm đc học lại ! - Hỗ trợ khi bạn đi làm ! 

 >> Có Camera giám sát Chất lượng việc Dạy và học hàng giờ ! 

 

 

 
 


 Chúc các Bạn thành công !

 

 

Không có tài liệu nào được tìm thấy!