banner
1- KẾ TOÁN THỰC HÀNH SỔ SÁCH - Chứng từ Sống & Lập BCTC.

 

 

* Đặc biệt: Bạn được Học Kế Toán thực hành thực tế tổng hợp trên Máy & Bộ Chứng từ Sống thực tế tại các Doanh nghiệp tại tpHCM.

     - Biết cách Rà soát Chứng từ - Đối chiếu Số liệu - Kết Sổ sách & Lập & Giải trình Báo cáo Tài Chính & Gởi qua mạng.. Tự tin công việc khi được Kế toán Trưởng giao việc. 

       -  Chứng chỉ Đại học Kinh tế tpHCM cấp có ghi "Thực hành" - Click Xem !

( Bạn Cần gấp sẽ đc xác nhận sau thi !) 

  - Ưu đãi : Học chậm đc học lại ! - Hỗ trợ khi bạn đi làm ! - Học Bù khi bận Ctác !

 

  - Đảm bảo :  Bạn sẽ đủ kiến thức thực tế & Tự tin đi làm hoặc nhận hồ sơ Thuế các công ty về làm.

 

 >> Chú ý: Làm việc lại từ M8 Tết ! 

 


 

* Có các lớp phù hợp để Bạn chọn sau đây : 

( Tư vấn Học :  0908 125 042 )

 

* Chọn lớp KT thực hành trên Sổ sách Chứng từ Sống DN :

- Học phí:  1,9 tr  - Đóng trước KG / ĐKý Online !

    >  Phí thi + Chứng chỉ = 100k (Nơi khác 200k).

    > Tài liệu hỗ trợ = Chỉ 50k (Nơi khác 200k) / Cả 2 cuốn 320trang ( 01 Cuốn KT tổng hợp thực hành + 01 bộ Chứng từ hóa đơn Sống của DN tphcm)

    > Phần mềm Phân tích Tài chính DN - Click Xem !

 

- KG Cơ sở 1 :  02/03 (246)    03/03 (357)

- KG Cơ sở 2 :  02/03 (246)    03/03 (357)   

 


 

* Chọn lớp Kế toán Sổ sách tổng hợp trên Máy /PM MISA 2018 :

- Học phí:  1,0 tr /1thág - Đóng trước ngày KG !  

    > Phí thi + Chứng chỉ  = 100k (Nơi khác 200k).

    > Tài liệu hỗ trợ = Chỉ 30k (Nơi khác 100k) / Cả 2 cuốn 120trang ( 01 Cuốn Sử dụng phần mềm KT + 01 bộ Chứng từ hóa đơn Sống của DN tphcm)

    > Phần mềm Phân tích Tài chính DN - Click Xem !

 

- KG Cơ sở 1 :  { 16/03 - T246

- KG Cơ sở 2 :  { 16/03 - T246 }
 


 

 * Chọn học Kế toán Biết làm cả 2 Sổ sách Chứng từ  và Máy Phần mềm :

 - Học phí :  2,7 tr /3thág - Đóng trước KG !

     > Phí thi + 1 Chứng chỉ = 100k (Nơi khác 200k )

     > Tài liệu hỗ trợ = Chỉ 80.000đ ( Nơi khác 150k) / Cả 3 cuốn 360trang ( 02 Cuốn KT Tổng hợp + Phần mềm + 01 bộ Chứng từ hóa đơn Sống của DN tphcm)

    > Phần mềm Phân tích Tài chính DN - Click Xem !

 


 

* Nếu chọn lớp (Từ A đến Z) vào Cty làm được Tất cả :

 (Gồm biết làm Kế toán cả 2 SổMáy và Lập BCTC & Biết Khai - Quyết toán Thuế cho Cty.

   - Đào tạo để biết làm và Quản lý Kế toán Tổng hợp cho Công ty :

     + Thực hành Khai báo Quyết toán Thuế cho Cty trên Máy tính và Phần mềm HTKK của cục thuế HCM.

     + Thực hành làm Kế toán trên Bộ chứng từ Sống của doanh nghiệp. cả Sổ sách và phần mềm Máy tính.

     + Hướng dẫn cách làm việc với Sếp - Khách hàng - Cơ quan Thuế ( Tránh sai soát và bị Thuế phạt ...)

 

- Học phí:  3,4 tr /4thág - Đóng trước ngày KG !

- KG Cơ sở 1 :  02/03 (246)    03/03 (357)

- KG Cơ sở 2 :  02/03 (246)    03/03 (357)

 


 

* Các lớp Kế toán Thuế  Khác - Click Xem !

 


  >>>  Click - Học Phí Nếu muốn Chuyển khoản ! 

 

https://drive.google.com/file/d/0B4NnszlS1R2dVGp4bU9CQmtkVWc/view

 

  * NỘI DUNG HỌC :   

 

( Đảm bảo bạn sẽ đủ kiến thức thực tế & Tự tin đi làm hoặc nhận hồ sơ Thuế các công ty về làm).

 

 C. Khai báo Quyết toán Thuế trên máy - Click xem thêm !

 B. Kế toán trên Máy tính Phần mềm - Click xem thêm !

 

 A. Kế toán thực hành trên Sổ sách Chứng từ - Xem dưới đây :

 

I.  Phần Học vận dụng Kiến thức & Bài tập Thực tế :  


    - Nắm vững nguyên tắc làm Kế toán quan trọngnâng cao (Theo thông tư mới Bộ Tài chính).

    - Nắm rõ và xử lý đúng Nghiệp vụ khi phát sinh chứng từ tại các phần hành Kế toán như: Kế toán Mua bán Hàng hóa, Xuất nhập Tồn kho, Tài sản cố định, Thu chi, Công nợ, Ngân hàng, Tiền lương, Chi phí, Thuế, Giá thành sản phẩm, Xác định kết quả Kinh Doanh .v.v
 
     - Cách Tổ chức và Quản lý hệ thống Sổ sách và Cách giải trình các Báo cáo tài chính theo Ttư 200/BTC.
 

II.  Phần Thực hành  (Thực hành cả trên Sổ sách và Máy )

    - Cách Kiểm soát Hoá đơn, chứng từ hợp lý, hợp lệ đúng quy định Nhà nước. 

    - Dựa vào chứng từ số liệu ở trên ta Thực hiện Ghi vào các loại Sổ Kế toán hàng ngày(Ghi trên Sổ & Máy) như: Sổ Chi tiết, Tổng hợp, Sổ Nhật ký Chung, Sổ Cái ...).

    - Bước quan trọng là thực hiện Rà soát - Đối chiếu - Chỉnh sửa sai lệch số liệu từ các loại Sổ từ chi tiết đến tổng hợp. v.v. đã Ghi ở trên.
 

    - Thực hành Chuẩn bị số liệu - Kết Sổ trước khi Lập & In các báo cáo tài chính... theo định kỳ quy định (theo ThôngTư 200).

    - Cách Giải trình Số liệu các báo cáo tài chính với giám đốc và Cơ quan Thuế tự tin, thuyết phục .

 


  *. Xem thêm nội dung học Kế toán và Thuế trên máy - Click xem !


 

Đại học Kinh Tế tpHCM cấp bằng nhanh 1 tháng

 

Phòng máy lạnh - 20 HV

 

 

 

 

 

  
 

 


Không có tài liệu nào được tìm thấy!