@- KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TÊ - Sổ sách hóa đơn. Lập BCTC.

 

 

* MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

Khóa học kế toán thực hành thực tế này nhằm giúp các bạn biết :

  - Quản lý kiểm soát được sổ sách, hóa đơn chứng từ kế toán Công ty trong quá trình mua bán, sản xuất, d.vụ thương mại.

  - Biết cách hoàn thiện Sổ sách - Lập và giải trình được các báo cáo tài chính cho Giám đốc và Cơ quan nhà nước.

  - Đại học kinh tế tphcm cấp Bằng uy tín dễ có việc lương cao.

 

* Đối tượng thích hợp tham gia học ?

  - Bạn vào nghề kế toán: Muốn nhanh nắm bắt công việc kế toán thực tế tại công ty.

  - Sinh viên sắp tốt nghiệp: Khi đi làm muốn nắm rõ thực hành công việc kế toán tại DN.

  - Các Chủ cơ sở kinh doanh: Muốn hiểu để quản lý riêng sổ sách kế toán của mình.

  - Trở thành Người làm kế toán tổng hợp / Kế toán Trưởng (Phải nắm hết các phần hành kế toán)

 


 

* NỘI DUNG HỌC THỰC HÀNH:

( Gồm 2 phần Nội dung học & Giáo trình )

( Đã cập nhật kế toán theo thông tư 200 )

 

I. Phần Vận dụng kiến thức thực tế:

  - Theo dõi thu/chi, xuất – nhập kho hàng hóa, Kiểm soát Nợ phải thu, phải trả của khách hàng.

  -  Biết cách ghi nhận (hạch toán) các hoạt động kinh tế xảy ra tại doanh nghiệp.

  - Tính giá, lập mẫu biểu báo cáo theo dõi Tài sản cố định, vật liệu hàng hóa, Tiền lương….

  - Tính toán xác định Giá thành sản phẩm cho doanh nghiệp sản xuất.

  - Tính toán, xác định Doanh thu , chi phí & Lãi lỗ lợi nhuận hàng tháng.

  - Nắm vững thực hiện tốt các Luật Kế toán... để tránh bị phạt cho doanh nghiệp.

 

II.  Phần Thực hành cả trên sổ sách & máy: 

  - Hướng dẫn cách Lập và kiểm tra tất cả các hóa đơn chứng từ như: Hóa đơn GTGT, Phiếu thu/chi, Phiếu nhập/xuất kho, Giấy báo nợ/có, Tờ khai hải quan,…

  - Cách ghi các loại sổ kế toán: Sổ nhật ký chung, Sổ cái, Sổ chi tiết - tổng hợp.

  - Chỉ dẫn cách rà soát, đối chiếu, chỉnh sửa sai lệch số liệu trong quá trình làm.

 

  - Hướng dẫn tổng kết hoàn thiện Sổ sách - Lập và giải trình số liệu Báo cáo tài chính cho Ban giám đốc, Cơ quan thuế như: Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh BCTC..

  - Đặc biệt ở phần thực hành, Giảng viên sẽ hướng dẫn và sử dụng bộ hóa đơn chứng từ thực tế, hệ thống sổ sách, mẫu biểu, báo cáo tài chính theo quy định mới nhất của BTC. (Tham khảo giáo trình giảng dạy)

 

 


 

 

*CÓ CÁC LỚP KẾ TOÁN THUẾ SAU :

( Tùy nhu cầu công việc kế toán & mức học phí của bạn )

 

> Ưu đãi: Học chậm/Bận học bù lại miễn phí.

Chú ý:  Có lớp Sáng / Tối / Cấp tốc.

- Đăng ký Sớm đc giảm học phí Nhiều !

 

1. Lớp kế toán thực hành trên Sổ sách hóa đơn chứng từ thực tế của DN:

 (Biết quản lý kế toán tổng hợp trên sổ sách hóa đơn chứng từ của công ty + Lập báo cáo tài chính)

- Nhận được Bằng "Kế toán doanh nghiệp thực hành"

 

- Học phí: 2,1tr => 1,9tr (KM trước ngày KG) 

- Thời gian: 2 tháng (Sáng/tối)

- Ưu đãi: sinh viên giảm thêm 100k

- KG Cơ sở 1: 22/03(246) và 02/04(357)

- KG Cơ sở 2: 22/03(246) và 02/04(357)  

 


 

2. Lớp thực hành sổ sách Kế toán trên Máy tính - phần mềm2019:

(Được thực hành kế toán lập sổ trên máy)

- Nhận được Bằng Kế toán thực hành sổ sách trên máy tính

 

- Học phí: 1,2tr => 1tr (KM trước ngày KG)

- Thời gian: 1 tháng (sáng/tối)

- Ưu đãi: Sinh viên giảm thêm 100k

- KG Cơ sở 1: 22/03 (246)

- KG Cơ sở 2: 17/04 (246)  

 


 

3. Lớp Tổng hợp thực hành kế toán trên cả (Sổ sách chứng từ) + (máy):

(Thực hành cả sổ & máy - Biết kiểm soát số liệu, Lập sổ sách + Lập báo cáo tài chính)

- Nhận được Bằng: (Kế toán doanh nghiệp thực hành trên sổ sách & Máy)

 

- Học phí: 3,3tr => 2,7tr (KM trước ngày KG)

- Thời gian: 3 tháng (sáng/tối).

- Ưu đãi sinh viên giảm thêm 100k

KG Cơ sở 1: 22/3(246) 02/4(357)

- KG Cơ sở 2: 22/3(246) 02/4(357)

 


 

4. Lớp Tổng hợp thực hành sổ sách kế toán(Máy) + Khai & Quyết toán thuế(Máy):

 (Biết lập, quản lý sổ sách kế toán trên Máy + Biết cả Khai Quyết toán thuế cho cty + Lập báo cáo tài chính)

- Nhận được Bằng: (Kế toán thực hành sổ sách + Thực hành khai báo thuế)

 

- Học phí: 2,4tr => 1,8tr (KM trước ngày KG)

- Thời gian: 2 tháng (sáng/tối)

- Ưu đãi sinh viên giảm thêm 100k

- KG Cơ sở 1: 22/3(246) 09/4(357)

- KG Cơ sở 2: 17/4(246) 19/3(357)

 


 

5. Lớp Tổng hợp từ A đến Z - Đáp ứng mọi công việc kế toán thuế tại công ty:

 (Tương đương Phó phòng kế toán - Biết lập sổ sách kế toán tổng hợp cả 2 sổ & máy + Biết cả Khai Quyết toán thuế cho cty + Lập báo cáo tài chính)

- Nhận đc 3 Bằng: (Kế toán thực hành sổ sách + Kế toán máy + Thực hành khai Thuế)

 

- Học phí: 4,5tr => 3,6tr (KM trước ngày KG)

- Thời gian học: 4 tháng (sáng/tối)

- Ưu đãi sinh viên giảm thêm 100k

- khóa đặc biệt 6 tháng (Được học & có cả Bằng Kế toán trưởng - Học phí chỉ 4,6tr)

- KG Cơ sở 1: 22/3(246) 02/4(357)

- KG Cơ sở 2: 22/3(246) 02/4(357)

 


 

> Các lớp Kế toán Khác - Click Xem !

> Tư vấn chọn lớp: Cô Thúy 0908.125.042

> Chú ý: Có thể Chuyển khoản / ĐKý Online ! 

* Chứng chỉ Đại học kinh tế tphcm đào tạo:

* Xem kỹ Bằng có ghi chữ "Thực hành"
 
 
 
 

 

Không có tài liệu nào được tìm thấy!