banner
7- Kế toán Nâng cao: Q.lý Thuế, Q.trị KT & PT BCTC

 

 

* ĐẶC BIỆT:   Học Kế toán NÂNG CAO - Bạn sẽ Giải quyết Chuyên sâu HƠN về Kế toán & Thuế  - Đồng thời Tư vấn giúp XẾP tối ưu lợi nhuận về Tài chính cho Doanh nghiệp.

 

  - Bao gồm 04 phần CHUYÊN ĐỀ : 

    +  1. Kế toán Tài chính cho DN Vừa và lớn (tập đoàn).

    + 2. Phân tích Báo cáo Tài Chính. 

    + 3. Kế toán quản trị Doanh nghiệp

    + 4. Xử lý Thuế Doanh nghiệp.

 

  - Chứng chỉ Đại học Kinh tế tpHCM cấp có ghi "Thực hành" - Click Xem !
( Bạn Cần gấp sẽ cấp Giấy xác nhận tạm thời ! )

 

- HỌC PHÍ :  5 triệu /khóa - Đóng trước ngày KG !

    + Tặng Phần mềm Phân tích Tài chính DN - Click Xem !

KG Cơ sở 1 :  02/03 (246)    03/03 (357)

- KG Cơ sở 2 :  02/03 (246)    03/03 (357)

 >> Học phòng Máy Lạnh - Máy chiếu - Thảo luận vấn đề cty bạn !


 

C. Nội dung :  Gồm 04 phần chuyên đề.

    I. Kế toán tài chính:  "Xử lý 6 vấn đề phức tạp trong các DN lớn theo đúng các Chuẩn Mực Kế Toán và Chế độ Kế toán Việt nam hiện nay"

      1. Tài sản cố định thuê tài chính
  

       2. Phát hành cổ phiếu/ Trái phiếu.

       3. Chênh lệch tỷ giá.

       4. Đầu tư bất động sản.

       5. D.Thu - chi phí của Hợp đồng xây dựng

       6. Thuế mới - Giải quyết các vấn đề khó/ bị phạt trong DN.

 
   II. Phân tích Báo cáo Tài Chính:  "Phân tích 3 vấn đề quan trọng của DN"

       1. Phân tích cơ cấu vốn và tình hình đảm bảo khả năng thanh toán

       2. Phân tích các khoản công nợ Phải thu, Phải trả

       3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn.

 
   III. Kế Toán Quản Trị:  "Tư vấn để giúp ban Giám Đốc ra các quyết định kinh tế đạt hiệu quả tối ưu nhất. Gồm 3 vấn đề"

      1. Phân tích mối quan hệ : Chi phí, Khối lượng, Lợi nhuận.

      2. Định giá sản phẩm.

      3. Thông tin thích hợp với Quyết định ngắn hạn.

 

   IV. Quản lý Thuế : Gồm 2 phần 

      1. Cập nhật cácchính sách mới về Thuế và Hóa đơn.

       2. Áp dụng xử lý các tình huống KHÓ GIẢI QUYẾT về Thuế trong DN.

 

 * Click   XEM GIÁO TRÌNH  NÂNG CAO CHUYÊN SÂU ! 

 

 

 

 

 

 

 

          => HỌC XONG vào Công ty   làm được ngay Vì giống y tất cả các phần hành kế toán bạn đã học và thực hành, Địa điểm học thuận tiện nằm ngay Mặt tiền đường 952 Quang Trung Quận Go vap gần quan 12, phu nhuan, hoc mom, binh thanh, tan phu, tan binh, long an, cu chi

Không có tài liệu nào được tìm thấy!