> Tài liệu: KẾ TOÁN TRƯỞNG - Chương trình do BTChính & ĐHKinh tế đào tạo.

 

  Đại học kinh tế tphcm - Kế toán

@ Bản quyền của KẾ TOÁN HỢP NHẤT tại

952 Quang Trung, P8, Q Gò Vấp

117 đườnf Vườn Lài, Q Tân phú.


 

* Tài liệu HỌC KẾ TOÁN TRƯỞNG & KẾ TOÁN THUẾ cập nhật mới Bộ tài chính

 

*Tài liệu Click xem dưới đây:

 

  1. KẾ TOÁN Thực hành Thực tế.

   2. Thực hành Khai báo THUẾ.

  3. Kế Toán Máy Phần mềm 2019.

      ( Excel     Misa .v.v..  )

  4. Kế toán QTrị - QLý Thuế DN.

  5. Kết Sổ - Lập Báo cáo Tài chính.

 


 

  6. Tài liệu Học Kế Toán TRƯỞNG :

(Chương trình gồm nhiều Chuyên đề ứng dụng thực tế tại DN - Cập nhật mới nhất thông tư 200/BTC) 

 *KẾ TOÁN TÀI CHÍNH :

 > Phần ứng

- Xử lý các vấn đề HOT hiện nay như :

  + Chênh lệch tỷ giá, BĐS đầu tư,.v.v..

  + DThu & CPhí hợp đồng xây dựng, Thuế TNDN

- Kế toán giao dịch H.đồng hợp tác KD & q.trị lợi nhuận.

- Tập hợp chi phíTính giá thành công ty xây lắp .v.v.

=>  Để vận dụng tốt kiến thức A/C cần giải quyết bài tập sau

 >> CLICK -  Xem ! 

 

 *PHÂN TÍCH BC TÀI CHÍNH :

 > Phần ứng dụng : 

- Mục tiêu, Quy trình Phân tích BCTC.

- Phân tích tỷ số tài chính - Dupont.

- Phân tích BCTC các CTy lớn Việt Nam

- Phân tích CJIẾN LƯỢC Kinh doanh

- Phân tích Biến động & tương quan giữa các khoản mục

- Phân tích tự lập tài chính, Chỉ số tăng trưởng.v.v...

  >> CLICK -  Xem  ! 

 

 * KIỂM TOÁN :

 > Phần ứng dụng : 

- Nội dung BC Kiểm toán hiện nay.

- Quyền hạn và trách nhiệm DN trong kiểm toán.

- Tiêu chí lựa chọn Cty kiểm toán đúng pháp luật chưa ?

- KTTrưởng phải Xử lý vấn đề gì khi có kiểm toán Thuế ?
 
- Kinh nghiệm phát hiện gian lận Cty niêm yết.

  >> CLICK -  Xem  ! 

 

 * THUẾ áp dụng T.Tư mới  :

 > Phần ứng 

- Xử lý vấn đề phức tạp về Hoá đơn & Thuế hiện nay.

-Phát hiện & Khắc phục sai phạm thuế của DN .

- Giảm thiểu các Rủi Ro trong sai phạm Thuế DN

- Hiệu chỉnh Hồ sơ P.vụ Thanh tra, quyết toán thuế NĂM. 

  >> CLICK - Xem ! 

 

 * TỔ CHƯC CÔNG TÁC KT :

 > Phần ứng dụng : 

- Hiện nay Tổ chức công tác kế toán như thế nào ?

- Vai trò quyền hạn KTTrưởng trong DN 

- Thực tế Bộ máy kế toán - Cơ cấu, vận hành... 

- Tổ chức Hệ thống Ctừ & Sổ sách kế toán...v.v

   >> CLICK - Xem ! 

 

 * QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH :

 > Phần ứng dụng : 

- BC tài chính & Tỷ số tài chính.

- Dự đoán TChính & Hoạch định Lợi nhuận.

- Đoàn bẩy KD và Cơ cấu tài chính.

- Thời giá của Tiền,Chi phí vốn Bình quân. v.v...

  >> CLICK -  Xem !

 

  * TÍN DỤNG NGÂN HÀNG :

 > Phần ứng dụng : 

- Thẩm định Năng lực Pháp lý & Đánh giá Khách hàng.

 

- Nghiệp vụ Tín dụng Khách hàng DN.

- Cho vay Ngắn, Trung, Dài hạn đối với DN.

- Thực hiện Tốt Bộ Hồ sơ vay vốn .v.v. 

 

 * LUẬT KẾ TOÁN KINH TẾ:

 > Phần ứng dụng : 

- Nội dung Luật kế toán mới hiện nay.

- Hoạt động nghề nghiệp Kế toán thực tế.

- Xử lý tranh chấp kiện tụng trong HĐ kinh tế ..v.v...

 >> CLICK - Xem !

 

 * THẨM ĐỊNH DỰ ÁN :

 > Phần ứng dụng : 

- Thẩm định Dự án đầu tư hiện nay.

- Phân tích - đánh giá - Thẩm định dự án.

- Các tiêu chuẩn tài chính thẩm định dự án.

- Khả năng đưa ra quyết định đầu tư v.v.

  >> CLICK - Xem !

 

 * KẾ TOÁN QUẢN TRỊ :

 > Phần ứng dụng : 

- Phân tích Quan hệ DThu - CPhí - LNhuận

- Định giá bán sản phẩm.

- Thực hiện ra quyết định KD ngắn hạn  .v.v

 >> CLICK - Xem !


 * LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ :

>> CLICK - Xem !


 

LaughingTài liệu Kế Toán mở rộng   Xem dưới đây :  

 

   quang cáo    quảng cáo    

   

    quang cáo 

 

quảng cáo    quang cáo

 

quảng cáo    quang cáo

 

quảng cáo    quảng cáo

 

( *Pass: kt952@quangtrung )

 


 

  * LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ ... 

 

  * Kiểm soát Chi phí KT - Thuế ...

 * BCTC Việt Nam năm 2016 17... 

 * Chuẩn mực cần thiết - Kế toán ...

 

 DOWNLOAD Miễn phí Tài liệu học ! 

@ BẢN QUYỀN của Cơ sở Đại Học Kinh Tế tpHCM cơ sở:  952 Quang Trung, P8 , Gò Vấp 117 Vườn Lài, Q Tân Phú.

>>> Còn tiếp ...


 

 

 

 

 

Không có tài liệu nào được tìm thấy!