> Tài liệu: KẾ TOÁN TRƯỞNG - Do Bộ tài chính và Trường đào tạo.

 

 

  Đại học kinh tế tphcm - Kế toán

@ Bản Quyền của KẾ TOÁN HỢP NHẤT tại

952 Quang Trung, P8, Q Gò Vấp -- 117 Vườn Lài, Q Tân phú.


* Tài liệu HỌC KẾ TOÁN TRƯỞNG & KẾ TOÁN THUẾ cập nhật mới Bộ tài chính & Trưởng


 

* Tài liệu Click xem dưới đây :

 

  1. KẾ TOÁN Thực hành Thực tế.

   2. Thực hành Khai báo THUẾ.

  3. Kế Toán Máy Phần mềm 2017.

      ( Excel     Misa .v.v..  )

  4. Kế toán QTrị - QLý Thuế DN.

  5. Kết Sổ - Lập Báo cáo Tài chính.

 


 

  6. Tài liệu Học Kế Toán TRƯỞNG :

>> Bạn Xem Tài liệu KTT ở: Cột 2 bên Hay Dưới đây :

(Chương trình gồm nhiều Chuyên đề Ứng dụng thực tế tại DN - Cập nhật mới nhất thông tư 200/BTC) 

 *KẾ TOÁN TÀI CHÍNH :

 > Phần ứng dụng : 

    -  Xử lý các vấn đề HOT hiện nay như :

         + Chênh lệch tỷ giá, BĐS đầu tư,.v.v..

         + DThu & CPhí hợp đồng xây dựng, Thuế TNDN

    -  Kế toán giao dịch H.đồng hợp tác KD & q.trị lợi nhuận.

    -  Tập hợp chi phíTính giá thành công ty xây lắp .v.v.

  =>  Để vận dụng tốt kiến thức A/C cần giải quyết bài tập sau

 >> CLICK -  Xem ! 

 

 *PHÂN TÍCH BC TÀI CHÍNH :

 > Phần ứng dụng : 

   Mục tiêu, Quy trình Phân tích BCTC.

    -  Phân tích tỷ số tài chính - Dupont.

    -  Phân tích BCTC các CTy lớn Việt Nam

    - Phân tích CJIẾN LƯỢC Kinh doanh

    - Phân tích Biến động & tương quan giữa các khoản mục

    - Phân tích tự lập tài chính, Chỉ số tăng trưởng.v.v...

  >> CLICK -  Xem  ! 

 

 * KIỂM TOÁN :

 > Phần ứng dụng : 

    -  Nội dung BC Kiểm toán hiện nay.

    -  Quyền hạn và trách nhiệm DN trong kiểm toán.

    -  Tiêu chí lựa chọn Cty kiểm toán đúng pháp luật chưa ?

    -  KTTrưởng phải Xử lý vấn đề gì khi có kiểm toán Thuế ?
 
    -  Kinh nghiệm phát hiện gian lận Cty niêm yết.

  >> CLICK -  Xem  ! 

 

 * THUẾ áp dụng T.Tư mới  :

 > Phần ứng dụng : 

 Xử lý vấn đề phức tạp về Hoá đơn & Thuế hiện nay.

  -  Phát hiện & Khắc phục sai phạm thuế của DN .

  - Giảm thiểu các Rủi Ro trong sai phạm Thuế DN

  - Hiệu chỉnh Hồ sơ P.vụ Thanh tra, quyết toán thuế NĂM. 

  >> CLICK - Xem ! 

 

 * TỔ CHƯC CÔNG TÁC KT :

 > Phần ứng dụng : 

   -  Hiện nay Tổ chức công tác kế toán như thế nào ?

   -  Vai trò quyền hạn KTTrưởng trong DN 

   -  Thực tế Bộ máy kế toán - Cơ cấu, vận hành... 

   -  Tổ chức Hệ thống Ctừ & Sổ sách kế toán...v.v

   >> CLICK - Xem ! 

 

 * QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH :

 > Phần ứng dụng : 

   -  BC tài chính & Tỷ số tài chính.

   -  Dự đoán TChính & Hoạch định Lợi nhuận.

   -  Đoàn bẩy KD và Cơ cấu tài chính.

   - Thời giá của Tiền,Chi phí vốn Bình quân. v.v...

  >> CLICK -  Xem !

 

  * TÍN DỤNG NGÂN HÀNG :

 > Phần ứng dụng : 

   - Thẩm định Năng lực Pháp lý & Đánh giá Khách hàng.

   - Nghiệp vụ Tín dụng Khách hàng DN.

   - Cho vay Ngắn, Trung, Dài hạn đối với DN.

   - Thực hiện Tốt Bộ Hồ sơ vay vốn .v.v. 

 

 * LUẬT KẾ TOÁN KINH TẾ:

 > Phần ứng dụng : 

  -  Nội dung Luật kế toán mới hiện nay.

  -  Hoạt động nghề nghiệp Kế toán thực tế.

  -  Xử lý tranh chấp kiện tụng trong HĐ kinh tế ..v.v...

 >> CLICK - Xem !

 

 * THẨM ĐỊNH DỰ ÁN :

 > Phần ứng dụng : 

  - Thẩm định Dự án đầu tư hiện nay.

  - Phân tích - đánh giá - Thẩm định dự án.

  - Các tiêu chuẩn tài chính thẩm định dự án.

  - Khả năng đưa ra quyết định đầu tư v.v.

  >> CLICK - Xem !

 

 * KẾ TOÁN QUẢN TRỊ :

 > Phần ứng dụng : 

  - Phân tích Quan hệ DThu - CPhí - LNhuận

  - Định giá bán sản phẩm.

  - Thực hiện ra quyết định KD ngắn hạn  .v.v

 >> CLICK - Xem !


 * LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ :

>> CLICK - Xem !


 

LaughingTài liệu Kế Toán mở rộng   Xem dưới đây :  

 

   quang cáo    quảng cáo    

   

    quang cáo 

 

quảng cáo    quang cáo

 

quảng cáo    quang cáo

 

quảng cáo    quảng cáo

 

quang cáo     

 

( *Pass: kt952@quangtrung )

 


 

  * LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ ... 

 

  * Kiểm soát Chi phí KT - Thuế ...

 * BCTC Việt Nam năm 2016 17... 

 * Chuẩn mực cần thiết - Kế toán ...

 

 DOWNLOAD Miễn phí Tài liệu học ! 

@ BẢN QUYỀN của Cơ sở Đại Học Kinh Tế tpHCM cơ sở:  952 Quang Trung, P8 , Gò Vấp 117 Vườn Lài, Q Tân Phú.

>>> Còn tiếp ...


 

 

 

 

 

 (*)  Tư vấn Học & Hỗ trợ bạn làm hồ sơ  " Đơn giản - Linh động - Tiết kiệm Thời gian, Chi phí, Công sức của bạn" 

 

  <  Tư vấn Học: Thạcsĩ. Cô Thúy :  0908.125.042 - 028.383.15278. >    

 

 
Không có tài liệu nào được tìm thấy!