* HỌC KẾ TOÁN XÂY DỰNG, theo dõi Hợp đồng xây dựng

LỚP HỌC KẾ TOÁN XÂY DỰNG Bài giảng này nói về công việc Kế toán tại các công ty xây dựng. Giải thích trình tự theo dõi, ghi sổ và đưa số liệu lên các báo cáo tài chính. gồm 4 mục tiêu cơ bản sau đây….

 

 

Bài giảng Kế toán xây dựng này nói về công việc Kế toán tại các công ty xây dựng, giải thích trình tự theo dõi, ghi sổ và đưa số liệu lên các báo cáo tài chính.

 

Bài giảng gồm 4 mục tiêu cơ bản sau đây :

 

- Theo dõi và ghi nhận Chi phí Giá vốn hàng bán của các hợp đồng Xây dựng

 

- Tính toán & ghi nhận Doanh thu của hợp đồng xây dựng

 

- Trình bày trên Báo cáo tài chính các vấn đề liên quan đến tài chính của hợp đồng xây dựng

 

- Xử lý kế toán để sao cho có ít khác biệt nhất với các quy định của Thuế, làm cho Doanh thu và Chi phí của Kế toán luôn được Thuế chấp nhận

 

 

 


 

 

 

Trung tâm Kế Toán Hợp Nhất

 

   - Bạn có thể liên lạc để hiểu thêm về khoá học và tài liệu đính kèm.

 

   - Tham khảo tài liệu khoá học:  https://ketoanhopnhat.edu.vn

 

   - Tư vấn học cô Thuý 0908125042, zalo 0903652095.

 

 


 

 

 

 

Không có tài liệu nào được tìm thấy!

khoahoc_detail