*. Thông báo Tuyển dụng Tháng 5 ( Hỗ trợ DN miễn phí )

- Liên hệ gọi trực tiếp: Cô Thúy 0908 125 042


* Cơ sở đào tạo ngắn hạn KẾ TOÁN HỢP NHẤT thuộc Khoa Kế toán - Đại học Kinh tế tpHCM luôn hỗ trợ tuyển dụng tốt nhất, Miễn phí cho Doanh nghiệp tpHCM.

> Thông tin Tuyển dụng luôn cập nhật mới nhất hàng tuần!

 


 


 

 

 


 

 

 


 

 


 

 

Click - Xem bản tiếng Anh!