banner
- Kế toán Tổng hợp Thực hành thực tế tại Doanh nghiệp tpHCM .

 


 

 ( * Chú ý: Bạn hãy tự kiểm tra chọn Học tại Cơ sở Uy tín đã có nhiều kinh nghiệm tổ chức giảng dạy "coi chừng tiền mất tật mang nhé!"
Dưới đây là bằng chứng Trường đã hoàn thành NHIỀU khoá )

 


( *Lưu ý: Trên Bằng có ghi ch" Kế toán Doanh nghiệpThực hành " - Click xem ! )

 

                Kế toán-TH.108 => Đã có điểm ! 

                Kế toán-TH.107 => Đã có điểm !

                Kế toán-TH.106 => Đã có điểm !

                Kế toán-TH.105 => Đã có điểm !

 

               Kế toán-TH.104 => Đã có điểm !

                Kế toán-TH.103 => Đã có điểm !            

                Kế toán-TH.102 => Đã có điểm !

                Kế toán-TH.101 => Đã có điểm !

                Kế toán-TH.100 => Đã có điểm !

                Kế toán-TH.99 => Đã có điểm !          

                Kế toán-TH.98 => Đã có điểm !   

                Kế toán-TH.97 => Đã có điểm !

                Kế toán-TH.96 => Đã có điểm ! 

 Kế toán-TH.95 => Đã có điểm !

Kế toán-TH.94 => Đã có điểm !

Kế toán-TH.93 => Đã có điểm !

Kế toán-TH.92 => Đã có điểm !

Kế toán-TH.91 => Đã có điểm !

Kế toán-TH.90 => Đã có điểm !

Kế toán-TH.89 => Đã có điểm !

Kế toán-TH.88 => Đã có điểm !

Kế toán-TH.87 => Đã có điểm !

Kế toán-TH.86 => Đã có điểm !

Kế toán-TH.85 => Đã có điểm !

Kế toán-TH.84 => Đã có điểm !

Kế toán-TH.83  => Đã có điểm !

Kế toán-TH.82  => Đã có điểm !

Kế toán-TH.81  => Đã có điểm !

Kế toán-TH.80  => Đã có điểm !

Kế toán-TH.79  => Đã có điểm !

Kế toán-TH.78  => Đã có điểm !

Kế toán-TH.77  => Đã có điểm !

Kế toán-TH.76  => Đã có điểm !

Kế toán-TH.75  => Đã có điểm !

Kế toán-TH.74  => Đã có điểm !

Kế toán-TH.73  => Đã có điểm !

Kế toán-TH.72  => Đã có điểm !

Kế toán-TH.71  => Đã có điểm !

 Kế toán-TH.70  => Đã có điểm !

Kế toán-TH.69  => Đã có điểm !

Kế toán-TH.68  => Đã có Điểm.

Kế toán-TH.67  => Đã có Điểm.

Kế toán-TH.66  => Đã có Điểm.

Kế toán-TH.65  => Đã có Điểm.

Kế toán-TH.64  => Đã có Điểm.

                Kế toán-TH.63 => Đã có điểm !

                Kế toán-TH.62 => Đã có điểm !

 

                Kế toán-TH  từ K.61 đến K.47 !

                Kế toán-TH  từ K.46 đến K.37 ! 

                 Kế toán-TH  từ K.36 đến K.27 ! 

                Kế toán-TH  từ K.26 đến K.17 ! 

                Kế toán-TH  từ K.16 đến K.01 ! 

                    ( Có thể Xem tại trường )