- Kế toán DN Tổng hợp Thực hành từ A đến Z

 

 

* Liên Hệ : 028 383 15278  - 028 3978 0019.

 

 


 

 


 

 


 

 

 


 

 

 

 

 


 

I. Bằng KẾ TOÁN DN THỰC HÀNH - ĐHKTế tphcm cấp Làm Kế toán cho DN Thương mại, dịch vụ, Sx, xây dựng... -> Chú ý: Trên Bằng có chữ THỰC HÀNH :

 

 


 

 

II. Bằng THỰC HÀNH KHAI BÁO THUẾ - ĐHKTế tphcm cấp: Dùng để khai báo Thuế cho các Doanh Nghiệp -> Chú ý: Trên Bằng có chữ THỰC HÀNH :

 

 

 


 

 

III. KẾ TOÁN PHẦN MỀM Misa Excel - ĐHKTế hcm cấp: Phục vụ làm Kế toán cho DN Thương mại, dịch vụ, Sản xuất, xây dựng...