banner
- Kế Toán Phần mềm máy tính Thực hành MISA - EXCEL

 


 
(* Chú ý: Bạn hãy tự kiểm tra chọn Học tại Cơ sở Uy tín đã có nhiều kinh nghiệm tổ chức giảng dạy "Coi chừng tiền mất tật mang nhé !
( Dưới đây là bằng chứng Trường đã hoàn thành nhiều khoá KẾ TOÁN SỔ SÁCH MÁY PHẦN MỀM )

 


 

          KT Máy K.52 => Đã có Điểm !

          KT Máy K.51 => Đã có Điểm !         

          KT Máy K.50 => Đã có Điểm !

          KT Máy K.49 => Đã có Điểm !

           KT Máy K.48 => Đã có Điểm !

           KT Máy K.47 => Đã có Điểm !           

           KT Máy K.46 => Đã có Điểm !

 

            KT Máy K.45 => Đã có Điểm !

            KT Máy K.44 => Đã có Điểm !

            KT Máy K.43 => Đã có Điểm !

            KT Máy K.42 => Đã có Điểm !

             KT Máy K.41 => Đã có Điểm !

            KT Máy K.40 => Đã có Điểm !

            KT Máy K.39 => Đã có Điểm !

            KT Máy K.38 => Đã có Điểm !

            KT Máy K.37 => Đã có Điểm !

            KT Máy K.36 => Đã có Điểm !

            KT Máy K.35 => Đã có Điểm !

            KT Máy K.34 => Đã có Điểm !

 

            KT Máy từ K.31 đến K.33 !

 

            KT Máy từ K.16 đến K.30 !

 

            KT Máy từ K.01 đến K.15 !