banner
1- KẾ TOÁN THỰC HÀNH SỔ SÁCH - Chứng từ Sống & Lập BCTC :
1- KẾ TOÁN THỰC HÀNH SỔ SÁCH - Chứng từ Sống & Lập BCTC.

* Đặc biệt: Bạn được Học Kế Toán Tổng hợp thực hành trên máy & Chứng từ Sống thực tế của các Doanh nghiệp tại tpHCM.

  - Biết cách Rà soát Chứng từ - Đối chiếu Số liệu - Kết Sổ sách trước khi lập Báo cáo tài chính...

  - Lập & Giải trình các Báo cáo Tài Chính và Gởi qua mạng.

  - Tự tin công việc khi được Xếp, Kế toán Trưởng giao phó...

  - Ưu đãi : Học chậm đc học lại - Hỗ trợ khi bạn đi làm - Học Bù khi bận Ctác ! 

 

  - Đảm bảo :  Bạn sẽ đủ kiến thức thực tế & Tự tin đi làm hoặc nhận hồ sơ Kế toán Thuế các Cty về làm.

 

>> Chú ý: Làm việc lại từ M8 Tết ! 

 


 
XEM THÊM
2- KHAI BÁO QUYẾT TOÁN THUẾ - Trên Phần mềm HTKK Gởi qua Mạng :
2- KHAI BÁO THUẾ - Làm trên Phần mềm HTKK Gởi qua Mạng.

* Đặc biệt: Bạn được học Khai báo Thuế cho Cty thực hành trên Máy, Phần mềm HTKK của Cục Thuế tpHCM.

  - Hướng dẫn Khai thuế từ đầu Công ty Mới thành lập

  - Biết Lập Tờ khai & Quyết toán Thuế gởi qua mạng - Xử lý Sai sót sử dụng Hóa đơn - Chứng từ ...đáng tiếc !

  - Cách làm việc với Cơ quan Thuế TRÁNH BỊ PHẠT...

 - Ưu đãi :   Học chậm đc học lại ! - Hỗ trợ khi bạn đi làm ! - Học Bù khi bận Công tác !


XEM THÊM
3- KẾ TOÁN THUẾ - Biết lập cả sổ sách báo cáo kế toán & Quyết toán Thuế :
3- KẾ TOÁN THUẾ - Biết lập cả sổ sách KT & Quyết toán Thuế.

* Đặc biệt: Bạn biết làm cả 2 Kế toán & Khai Thuế cho Cty : Học lớp thực hành Kế toán Thuế này, bạn có thể Đảm nhận mọi phần hành Kế toán từ A đến Z như :

   - Quản lý Sổ sách Kế toán (Sổ & Máy): Biết cách Rà soát Sai lệch Số liệu hoá đơn hàng ngày. Biết Kết Sổ sách để Lập các báo cáo Tài chính và Gởi qua mạng.

    - Biết Lập tờ Khai - Quyết toán THUẾ: Trên Phần mềm HTKK gởi qua Mạng. Xử lý Sai sót sử dụng Hóa đơn hàng ngày. Cách cập nhật Luật thuế mới, biết Cách làm việc với Cơ quan Thuế tránh bị phạt cho Cty ! ...
 
 

 ( Gồm biết Khai & Quyết toán Thuế cho Cty - Quản lý Kế toán cả Sổ Máy - Lập bc tài chính )

 


 
XEM THÊM
4- KẾ TOÁN TỔNG HỢP - Trên Cả Sổ và Máy - Phần Mềm Misa HTKK :
4- KẾ TOÁN TỔNG HỢP - Trên Cả Sổ và Máy / Phần Mềm Misa.

* Đặt biệt: Bạn Làm được mọi phần hành Kế toán Tổng hợp khi Sếp giao: Biết cách thực hiện đúng Quy trình & Nghiệp vụ Kế toán trên cả Sổ và Máy tại các Cty Thương mại, Dịch vụ, Sản Xuất,...Cách làm việc với Ngân hàng & Cục Thuế tpHCM...

    - Thực hành cách Rà soát hoá đơn, chứng từ mua bán hàng ngày, cách đối chiếu, điều chỉnh sai lệch số liệu.

    - Cách Kết Sổ, Lập & In bc tài chính và Gởi qua mạng. Biết cách Khai và Quyết toán Thuế cho Cty. Cách làm việc với Cơ quan Thuế để tránh cho Doanh nghiệp bị Phạt ! 

 

* Chọn lớp Kế toán tổng hợp Sổ sách trên "Máy Phần mềm Misa 2018" :

  ( Học Thưc hành với Bộ chứng từ Sống của Doanh nghiệp tpHCM )

 

* Chọn lớp Kế toán Tổng hợp Cả trên "Sổ sách Máy tính":

   ( Biết làm Công việc của người Kế toán Tổng hợp - Biết Giải trình BCTC cho Cty )

 

* Chọn lớp Tổng hợp Từ A đến Z Đáp ứng mọi việc Kế toán tại Công ty :

   (Gồm biết làm Kế toán cả SổMáy, Lập BCTC - Biết Khai - Quyết toán Thuế cho Cty - Biết Giải trình BCTài chính)

 


  ( >  Lưu ý: Trên Bằng có ghi ch" Thực hành")

 

XEM THÊM
5- Học KẾ TOÁN TRƯỞNG - Chứng chỉ BTChính và Đại học KinhTế tpHCM :
5- KẾ TOÁN TRƯỞNG - Chứng Chỉ BTChính & ĐH KinhTế HCM.

* Khoá học Kế toán Trưởng Chương trình đào tạo gồm nhiều Chuyên đề thực tế vào Cty Bạn theo TTư Mới nhất của Bộ tài chính.

 - Biết rõ Lịch học, môn thi > để bạn sắp xếp Công việc.

 - Chứng chỉ Bộ tài Chính & Đại học Kinh tế tpHCM cấp theo QĐ:199/BTC.

 - Ưu đãi :  Được Học bù khi bận ctác - Ôn thi kỹ dễ Thi đậu !
 

(*) Tư vấn học 0908.125.042: Giúp bạn sắp xếp phù hợp Lịch Học-Thi & Đơn Xác nhận Ctác !


  - Khai giảng : { 04/03/2018 }
 
  - Học phí : 1 triệu - Đóng trước KG / ĐKý Online !

     ( Ưu đãi Đầu năm - Tuần lễ Vàng ! ) 

     > Tài liệu hỗ trợ chỉ 80ngàn/Bộ cđề hay Tải miễn phí !

     > Phần mềm Phân tích Tài chính DN - Click Xem !

 

 (*)  Lớp Máy Lạnh - Máy chiếu hiện đại !


 

XEM THÊM
6. Lập Báo cáo Tài chính - Cách Đối chiếu, Kết sổ trước khi lập BCTC :
6- Vào Lập BÁO CÁO TÀI CHÍNH ngay - Biết Kết Sổ trước khi Lập

 * Đăc biệt :  Vào học Thực hành NGAY Lập Báo cáo Tài chính BCTC - Đọc Phân tích NHAN, - Cách Đối chiếu - Kết sổ sách trước khi Lập BCTC

  -  Giải quyết tình huống thắc mắc về Báo cáo tài chính :

        + Bảng Cân đối Kế toán

       + Bc Kết quả Hoạt động KD

       + BC Lưu chuyển Tiền tệ

       + Thuyết minh BcTChính...

 -  Ưu đãi : Học chậm đc học lại ! - Hỗ trợ khi bạn đi làm ! - Học Bù khi bận Công tác !

 

 >> Lớp Máy Lạnh - Lập, đối chiều Nhanh BCTC !


 

XEM THÊM
7- Học Kế toán Tài chính NÂNG CAO - Xử lý vấn đề Khó tại DN Bạn :
7- Kế toán Nâng cao: Q.lý Thuế, Q.trị KT & PT BCTC

* ĐẶC BIỆT:  Học Kế toán NÂNG CAO - Bạn sẽ Giải quyết Chuyên sâu HƠN về Kế toán & Thuế  - Đồng thời Tư vấn giúp XẾP tối ưu lợi nhuận về Tài chính cho Doanh nghiệp.

 >> Bao gồm 04 phần CHUYÊN ĐỀ : 

   - 1. Kế toán Tài chính DN Vừa và lớn.

   - 2. Phân tích Báo cáo Tài Chính.

   - 3. Kế toán quản trị Doanh nghiệp.   

   - 4. Xử lý Thuế Doanh nghiệp.

  Xem thêm !

 

 

 


 

 > Làm việc từ Mùng 8 Tết ! 

 

ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM - KHOA KẾ TOÁN

TƯ VẤN ĐÀO TẠO KẾ TOÁN HỢP NHẤT

( Tư vấn Học: 0908 125 042 -  028 383  15278 )

 **-*-**

 

 

 

 


 

 > Học chậm đc học lại ! - Hỗ trợ khi bạn đi làm ! 

 > Giám sát Chất lượng việc Dạy & học hàng giờ ! 

 

 


 

 

XEM THÊM