Mẫu biểu học thực hành khai báo Thuế HTKK

* Tài liệu Học thực hành khai báo THUẾ trên phần mềm HTKK - Theo thông tư mới nhất dưới đây : 

 

A. VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG  (GTGT)  :

   - Tờ khai thuế giá trị gia tăng  (mẫu số 01/gtgt)     

   - Bảng kê hoá đơn, chứng từ h.hoá, dvụ bán ra   >> (đã bỏ)
   - Bảng kê hoá đơn, chứng từ h.hoá, dvụ mua vào  >> (đã bỏ)

   - Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (bc26/ac)  .v.v.    

   - Tờ khai bổ sung thuế giá trị gia tăng   (mới 01/gtgt)
   - Tờ giải trình cho tờ khai thuế gtgt      (mới bosung 01/gtgt)   

 

B. VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (TNDN)

  - Tờ khai quyết toán thuế thu nhập dn  (mẫu số 03/tndn) 

  - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh - (phụ lục 03-1a)

  - Chuyển lỗ từ hoạt động sxkd -  (phụ lục 03-2a).

 

C. VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (TNCN)  : 

  - Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân – (02/kk-tncn)

  - Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân – (05/kk-tncn.

  - Bảng kê thu nhập chịu thuế & thuế tncn 1  – (05a/bk-tncn) 

  - Bảng kê thu nhập chịu thuế & thuế tncn 2 – (05b/bk-tncn)

 
   D. THUẾ MÔN BÀI ĐÓNG HÀNG NĂM  
   E. THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 
   F. THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT  v.v.v. 
 


* Giới thiệu Mẩu biểu số liệu thực tế để Lập tờ khai - Quyết toán Thuế :

 

 

  .V.V.V...  

 * Bộ chứng từ Hóa đơn đầy đủ  các Tháng năm  =>  Xem tại Trường !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.V.V.  Học viên được học Thực hành khai báo thuế trên máy tính với  phần mềm HTKK .

Không có tài liệu nào được tìm thấy!