1. KẾ TOÁN Thực hành thực tế - Quản lý sổ sách, báo cáo tài chính D/Nghiệp.

 

 

* MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

Khóa học kế toán thực hành thực tế này nhằm giúp các bạn biết :

  - Quản lý kiểm soát được sổ sách, hóa đơn chứng từ kế toán Công ty trong quá trình mua bán, sản xuất, d.vụ thương mại.

  - Biết lập và giải trình được các báo cáo tài chính cho Giám đốc và Cơ quan nhà nước.

  - Đại học kinh tế tphcm cấp Bằng uy tín dễ có việc lương cao.

 

* Đối tượng thích hợp tham gia học ?

  - Bạn vào nghề kế toán: Muốn nhanh nắm bắt công việc kế toán thực tế tại công ty.

  - Sinh viên sắp tốt nghiệp: Khi đi làm muốn nắm rõ thực hành công việc kế toán tại DN.

  - Các Chủ cơ sở kinh doanh: Muốn hiểu để quản lý riêng sổ sách kế toán của mình.

  - Trở thành Người làm kế toán tổng hợp / Kế toán Trưởng (Phải nắm hết các phần hành kế toán)

 


 

* NỘI DUNG HỌC THỰC HÀNH:

( Gồm 2 phần Nội dung học & Giáo trình )

( Đã cập nhật kế toán theo thông tư 200 )

 

I. Phần Vận dụng kiến thức, bài tập thực tế:

  - Theo dõi thu/chi, xuất – nhập hàng hóa, chi tiết về khách hàng – Nhà cung cấp.

  -  Biết cách ghi nhận (hạch toán) các hoạt động kinh tế xảy ra tại doanh nghiệp.

  - Tính giá, lập mẫu biểu báo cáo theo dõi tài sản cố định, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, tiền lương và các khoản trích theo lương….

  - Tập hợp được các chi phí để tính được giá thành sản phẩm một cách tốt nhất cho doanh nghiệp sản xuất.

  - Biết ghi nhận quá trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Tập hợp được doanh thu, giá vốn, chi phí, nhằm xác định kết quả hoạt động lời hay lỗ.

  - Nắm chắc cơ sở pháp lý, quy định cần thiết, mới nhất của BTC để tổ chức, theo dõi sổ sách & hoạt động kinh doanh một cách chặt chẽ, khoa học và có hiệu quả.

 

II.  Phần Thực hành cả trên sổ sách & máy: 

  - Hướng dẫn cách đọc, kiểm tra tính hợp pháp các loại hóa đơn chứng từ như: Hóa đơn GTGT, Phiếu thu/chi, Phiếu nhập/xuất kho, Giấy báo nợ/có, Tờ khai hải quan,…

  - Hướng dẫn cách lập, kiểm soát, xử lý các loại hóa đơn chứng từ, mẫu biểu…

  - Nắm vững trình tự, cách ghi các loại hóa đơn chứng từ vào hệ thống sổ kế toán: Sổ nhật ký chung, Sổ cái, Sổ chi tiết,Tổng hợp.

  - Chỉ dẫn cách rà soát, đối chiếu, chỉnh sửa sai lệch số liệu trong quá trình làm.

  - Hướng dẫn tổng kết sổ sách, hiểu rõ các chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính, chỉ dẫn nguồn gốc số liệu lấy từ hệ thống sổ sách như thế nào. Từ đó hướng dẫn lập ra các báo cáo tài chính hoàn chỉnh: Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh BCTC.

  - Giúp bạn giải trình được số liệu trên hệ thống Báo cáo với Ban giám đốc, Cơ quan thuế…..

  - Đặc biệt, ở phần thực hành, Giảng viên sẽ hướng dẫn và sử dụng bộ hóa đơn chứng từ thực tế, hệ thống sổ sách, mẫu biểu, báo cáo tài chính theo quy định mới nhất của BTC. (Tham khảo giáo trình giảng dạy)

 

 


 

 

* Bạn có thể chọn các lớp kế toán phù hợp với nhu cầu công việc dưới đây:

 

> Ưu đãi: Học chậm/Bận học bù lại miễn phí.

Chú ý:  Có lớp Cấp tốc hỗ trợ bạn đi làm.

- Trường mở cửa trở lại: Mùng 8 Tết.

- Đăng ký Sớm đc giảm học phí Nhiều !

 

1. Lớp kế toán thực hành trên Sổ sách hóa đơn chứng từ thực tế của DN:

 (Biết quản lý kế toán tổng hợp trên sổ sách hóa đơn chứng từ của công ty + Lập báo cáo tài chính)

- Nhận được Bằng "Kế toán doanh nghiệp thực hành"

 

- Học phí: 2,1tr => 1,9tr (KM trước ngày kg) 

- Thời gian: 2 tháng (sáng/tối)

- Ưu đãi: sinh viên giảm thêm 100k

- KG Cơ sở 1: 22/02 (246) và 23/02 (357)

- KG Cơ sở 2: 22/02 (246) và 23/02 (357)  

 


 

2. Lớp thực hành sổ sách Kế toán trên Máy tính - phần mềm2018:

(Được thực hành kế toán lập sổ trên máy)

- Nhận được Bằng Kế toán thực hành sổ sách trên máy tính

 

- Học phí: 1,2tr => 1tr (KM trước ngày kg)

- Thời gian: 1 tháng (sáng/tối)

- Ưu đãi: Sinh viên giảm thêm 100k

- KG Cơ sở 1:  22/02 (Thứ 246)

- KG Cơ sở 2:  22/02 (Thứ 246)

 


 

3. Lớp Tổng hợp thực hành kế toán trên cả (Sổ sách chứng từ) và (máy):

(Thực hành cả sổ & máy - Biết kiểm soát số liệu, Lập sổ sách + Lập báo cáo tài chính)

- Nhận được Bằng: (Kế toán doanh nghiệp thực hành trên sổ sách & Máy)

 

- Học phí: 3,3tr => 2,8tr (KM trước ngày kg)

- Thời gian: 3 tháng (sáng/tối).

- Ưu đãi sinh viên giảm thêm 200k

KG Cơ sở 1: 22/02 (246) 23/02 (357)

- KG Cơ sở 2: 22/02 (246) 23/02 (357)

 


 

4. Lớp Tổng hợp thực hành sổ sách kế toán(máy) + Khai quyết toán thuế(máy):

 (Biết lập, quản lý sổ sách kế toán trên Máy + Biết cả Khai Quyết toán thuế cho cty + Lập báo cáo tài chính)

- Nhận được Bằng: (Kế toán thực hành sổ sách & Thực hành khai báo thuế)

 

- Học phí: 2,2tr => 1,9 tr (KM trước ngày kg)

- Thời gian: 2 tháng (sáng/tối)

- KG Cơ sở 1: 22/02 (246) 23/02 (357)

- KG Cơ sở 2: 22/02 (246) 23/02 (357)

 


 

5. Lớp Tổng hợp từ A đến Z - Đáp ứng mọi công việc kế toán thuế tại công ty:

 (Tương đương Phó phòng kế toán - Biết lập sổ sách kế toán tổng hợp cả 2 sổ & máy + Biết cả Khai Quyết toán thuế cho cty + Lập báo cáo tài chính)

- Nhận đc 3 Bằng: (Kế toán thực hành sổ sách + Kế toán máy + Thực hành khai Thuế)

 

- Học phí: 4,3tr => 3,6tr (KM trước ngày kg)

- Thời gian học: 4 tháng (sáng/tối)

- Ưu đãi sinh viên giảm thêm 200k

 

> khóa đặc biệt 6tháng (Được Học & có cả Bằng Kế toán trưởng-Học phí 4,6tr)

- KG Cơ sở 1: 22/02 (246) 23/02 (357)

- KG Cơ sở 2: 22/02 (246) 23/02 (357)

 


 

> Các lớp Kế toán Khác - Click Xem !

> Tư vấn chọn lớp: Cô Thúy 0908.125.042

> Chú ý: Có thể Chuyển khoản / ĐKý Online ! 

* Chứng chỉ Đại học kinh tế tphcm đào tạo:

* Xem kỹ Bằng có ghi chữ "Thực hành"
 
 
 
 


 


 

 

 - Trường mở cửa trở lại: Mùng 8 Tết.


 Chúc các Bạn thành công !

 

 

Không có tài liệu nào được tìm thấy!