Chứng chỉ học kế toán tổng hợp A-Z do Đại học Kinh Tế tphcm cấp
 

 MẪU BẰNG - CHỨNG CHỈ :

  KẾ TOÁN TỔNG HỢP TỪ  A ĐẾN Z 

 Bạn sẽ nhận được 04 bằng của ĐH Kinh tế tpHCM - Chứng minh riêng từng kỹ năng Thực_hành Kế toán - Thuế cả Sổ & Máy - Kế Toán Trưởng.


 

I. Bằng KẾ TOÁN Doanh nghiệp THỰC HÀNH Làm Kế toán Sổ sách - Lập báo cáo tài chính cho DN Thương mại, dịch vụ, Sx, xây dựng... -> Chú ý: Trên Bằng có chữ THỰC HÀNH :

 

 

 


 

 II. Bằng THỰC HÀNH KHAI BÁO THUẾ : Dùng để khai báo Lập Tờ khai và Quyết toán Thuế cho các Doanh Nghiệp -> Chú ý: Trên Bằng có chữ THỰC HÀNH :

 

 


   

III. KẾ TOÁN MÁY PHẦN MỀM : Phục vụ NHANH công việc Kế toán cho DN vừa và lớn... 
 

 


 

VI. Bằng KẾ TOÁN TRƯỞNG 3 loại Chứng chỉ:

 

  - Loại 1:  KT.Trưởng do Bộ tài chính cấp (Bìa Đỏ) : Tốt nghiệp ngành KT/TC và có thời gian công tác  ĐH2 năm / CĐ-TC 3năm :

            >>> Đây là Số đăng ký do Bộ tài chính cấp - ( Bằng có giá trị Vĩnh viễn Toàn quốc Khi Bạn có giấy Quyềt định bổ nhiệm làm Kế toán Trưởng của bất cứ Doanh nghiêp nào ! )

 


 

 

  - Loại 2 :  KT.Trưởng do ĐH KinhTế tphcm cấp (Bìa Đỏ) : Tốt nghiệp ngành Kinh tế (QTKD, Ngoại thương, Luật, KT Tin học v.v.) :

 

 

 


 

- Loại 3:  KT.Trưởng do ĐH KinhTế cấp (Bìa Xanh): Đã tham gia học KTTrưởng (Trường sẽ cấp bằng & xác nhận năng lực KTT của bạn - Giúp bạn dễ có việc làm tốt ) :

 


 


 

 

 * Tư vấn HỌC: Thạc sĩ.Cô Thúy

   028.383.15278 - 0908.125.042.

 * Chủ nhiệm: Tsĩ  NGUYỄN XUÂN HƯNG

   ( Trưởng Khoa Kế toán Trường ĐH Kinh tế tpHCM )

 


 Có : 24 - 357 - Chủ Nhật

 

 

Không có tài liệu nào được tìm thấy!